แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่ต้องสอบแก้ลำดับขั้น I กระบวนวิชา 177103 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่ต้องสอบแก้ลำดับขั้น I กระบวนวิชา 177103 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่ต้องสอบแก้ลำดับขั้น I  กระบวนวิชา 177103 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่ต้องสอบแก้ลำดับขั้น I กระบวนวิชา 177103 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 ม.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ