แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาสามารถติดต่อรายละเอียดเพื่อขอแบบฟอร์มโอนย้ายและยื่นเอกสารที่งานบริการการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ