แสดงรายละเอียดข่าวSMU Global Summer Programme 2019 [หมดเขต 21 เมษายน 2562]

SMU Global Summer Programme 2019 [หมดเขต 21 เมษายน 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

SMU Global Summer Programme 2019 [หมดเขต 21 เมษายน 2562]

Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ SMU Global Summer Programme (GSP) 2019 หัวข้อ Asian Insights ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1 – 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเปิดรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี และบัณฑิตจบใหม่ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วอย่างน้อย 1 ปีภาคการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกำหนด ทั้งนี้มีค่าเข้าร่วมโครงการ 217.83 USD ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง หากมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 6 คน จะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้โดยตรงที่ www.smu.edu.sg/SummerProgramme ภายในวันที่ 21 เมษายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th หมวด EXCHANGE PROGRAMS หัวข้อ SMU Global Summer Programme (GSP) 2019

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ