แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ 2019 UBC Vancouver Summer program UBC Vancouver Summer Program [หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2562]

โครงการ 2019 UBC Vancouver Summer program UBC Vancouver Summer Program [หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ 2019 UBC Vancouver Summer program  UBC Vancouver Summer   Program [หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2562]

University of British Columbia รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา แจ้งประชาสัมพันธ์การโครงการ 2019 UBC Vancouver Summer program (VSP) รอบแรก ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2562 และรอบที่สองระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2562 โดยมีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ CAD 5,250 และผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง

ผู้ที่สนใจ กรุณาศึกษารายละเอียดการสมัคร พร้อมจัดทำใบสมัครที่เกี่ยวข้อง ส่งผ่านคณะที่สังกัด คุณคิรากรณ์ โทร. 053-942920 ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th หมวด EXCHANGE PROGRAMS หัวข้อ 2019 UBC Vancouver Summer program
และสมัครออนไลน์ด้วยตัวเองภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ