แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษา Ernst Mach-Grants 2019 [หมดเขต 31 มีนาคม 2562]

ทุนการศึกษา Ernst Mach-Grants 2019 [หมดเขต 31 มีนาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษา Ernst Mach-Grants 2019 [หมดเขต 31 มีนาคม 2562]

Vienna University of Technology ประเทศออสเตรีย แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Ernst Mach-Grants 2019
เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท และเอกในสาขาต่างๆ

ผู้สนใจ กรุณาศึกษารายละเอียดการสมัคร พร้อมจัดทำใบสมัครที่เกี่ยวข้อง สมัครได้โดยตรงที่ www.scholarships.at ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship.php หัวข้อ Ernst Mach-Grants 2019
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ