แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Summer Program ของ Kansai University

โครงการแลกเปลี่ยน Summer Program ของ Kansai University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Summer Program ของ Kansai University

Kansai University เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ดังนี้

1. Summer 1 ระหว่างวันที่ 6-27 มิถุนายน 2019 โดยจะปิดรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2019
2. Summer 2 ระหว่างวันที่ 2-24 กรกฎาคม 2019 โดยจะปิดรับสมัคร วันที่ 12 เมษายน 2019
3. Program 2-Week Unit (First half) วันที่ 3-17 กรกฎาคม 2019 (Second half) ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019 โดยจะปิดรับสมัคร วันที่ 19 เมษายน 2019
4. Program 4-Week Unit ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019 โดยจะปิดรับสมัคร วันที่ 19 เมษายน 2019

นักศึกษาที่สนใจ กรุณาศึกษารายละเอียดการสมัคร ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ก่อนทำการสมัคร และจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะที่สังกัด คุณคิรากรณ์ โทร. 053-942920 ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
- Summer 1 ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
- Summer 2, Program 2-Week Unit และ Program 4-Week Unit ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2019

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/short_term

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ