แสดงรายละเอียดข่าว



คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 โดยมีอ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล ผู้ช่วยคณบดีกล่าวให้โอวาทนักศึกษาก่อนเดินทางไปฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา โดยหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกปฎิบัติงานจำนวน 7 หน่วยงาน ดังนี้
1. บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด
2. บริษัทสำนักกฎหมายธีรคุปต์ จำกัด
3. สหกิจประเทศจีน
4. สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่
5. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
6. สำนักงานทนายความรามบัณฑิต
7. สถานเอกราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ