แสดงรายละเอียดข่าวGlobal Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปี 2562 [หมดเขต 24ธันวาคม 2561]

Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปี 2562 [หมดเขต 24ธันวาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปี 2562 [หมดเขต 24ธันวาคม 2561]

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค Global Undergraduate Exchange Program หรือ Global UGRAD สำหรับปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4 – 5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2019 หรือ Spring 2020

ผู้สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด คณะนิติศาสตร์ คือ คุณคิรากรณ์ โทร. 053-942920 ชั้น 1 หรือ khirakorn.ch@cmu.ac.th ภายในวันที่ 24 ธันวาคม เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม www.fulbrightthai.org/programs/2019-global-ugrad

หรือ http://inter.oop.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ