แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ Nagasaki University International Winter Program 2018 [หมดเขต 17 ธันวาคม 2561]

โครงการ Nagasaki University International Winter Program 2018 [หมดเขต 17 ธันวาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ Nagasaki University International Winter Program 2018 [หมดเขต 17 ธันวาคม 2561]

Nagasaki University แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน Nagasaki University International Winter Program 2018 ณ Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับนักศึกษาจำนวนไม่เกิน 30 คน และมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 85,000 เยน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

ผู้สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สมัครได้โดยตรงที่ ryugaku_shien@ml.nagasaki-u.ac.jp ภายใน 17 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ Nagasaki University International Winter Program 2018

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ