แสดงรายละเอียดข่าวการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ เพื่อไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น พ.ศ. 2561

การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ เพื่อไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น พ.ศ. 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ เพื่อไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น พ.ศ. 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thethaibar.or.th/thaibarweb/files/Data_web/3_%20Kong_Borikan/thura_kan/fd_mahithon.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ