แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ