แสดงรายละเอียดข่าวทุน HSP Huygens (Huygens Scholarship Program)

ทุน HSP Huygens (Huygens Scholarship Program) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน HSP Huygens (Huygens Scholarship Program)

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สนใจจะเรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยใดๆในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียดได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้เลยนะคะ หรือจะติดต่อสอบถามได้ที่พี่กุ้ง งานวิเทศฯ ก็ได้ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ