แสดงรายละเอียดข่าวASEAN Animal Law Conference 2018

ASEAN Animal Law Conference 2018 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ASEAN Animal Law Conference 2018

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม ASEAN Animal Law Conference 2018 ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม LE MERIDIEN จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ University of New England, Australia และ Vermont Law School, Vermont, USA

CONFERENCE FEES
ASEAN Nationals Standard Rate (after September 1) = AUD $230

Non-ASEAN Nationals Standard Rate (after September 1) = AUD $350

Full Registration includes:
Attendance at all conference sessions
Welcome reception, morning tea, lunch and afternoon tea
Conference materials

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.aseananimallaw.asia หรือลงทะเบียน Online ได้ที่ https://www.aseananimallaw.asia/register/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ