แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง และ 177321 ตอน 001 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง และ 177321 ตอน 001 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง และ 177321 ตอน 001 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง และ 177321 ตอน 001 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

วัน พฤหัสบดี ที่ 15 พ.ย. 61
177341 เวลา 9.30-11.00 น.
177321 เวลา 11.00-12.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ