แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิดฯ ตอน 001, 801 อ.ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิดฯ ตอน 001, 801 อ.ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิดฯ ตอน 001, 801 อ.ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิดฯ ตอน 001, 801 อ.ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

วัน อังคาร ที่ 20 พ.ย. 61 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ