แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ ASEAN in Today’s World 2019 (AsTW 2019) [หมดเขต 15 พฤศจิกายน 2561]

โครงการ ASEAN in Today’s World 2019 (AsTW 2019) [หมดเขต 15 พฤศจิกายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ ASEAN in Today’s World 2019 (AsTW 2019) [หมดเขต 15 พฤศจิกายน 2561]

University of Malaya ร่วมกับ Kyushu University แจ้งประชาสัมพันธ์ ASEAN in Today’s World 2019 ระหว่าง 21 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2562 ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนประมาณ 1,400 – 1,500 USD

ผู้สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดส่งผ่านคณะที่สังกัด คณะนิติศาสตร์ คือ คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942920 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://isc.um.edu.my/exchange/inbound/summer-programs และที่ http://inter.oop.cmu.ac.th หัวข้อ Exchange Programs

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ