แสดงรายละเอียดข่าวUSAC Thai Buddy Spring Semester 2019 [หมดเขต 15 พฤศจิกายน 2561]

USAC Thai Buddy Spring Semester 2019 [หมดเขต 15 พฤศจิกายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

USAC Thai Buddy Spring Semester 2019 [หมดเขต 15 พฤศจิกายน 2561]

โครงการยูแสค (USAC) แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ USAC Thai Buddy Spring Semester 2019 รับนักศึกษาไทยทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการยูแสค สำหรับภาคการศึกษา Spring 2019 ( 7 มกราคม – 10 พฤษภาคม 2019)
ผู้สนใจโปรดติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโครงการยูแสค ห้อง1203 ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://usac.edu

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ