แสดงรายละเอียดข่าวMonbukagakusho (MEXT) Scholarship เพื่อศึกษา ณ Ritsumeikan University [หมดเขต 20 พฤศจิกายน 2561]

Monbukagakusho (MEXT) Scholarship เพื่อศึกษา ณ Ritsumeikan University [หมดเขต 20 พฤศจิกายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Monbukagakusho (MEXT) Scholarship เพื่อศึกษา ณ Ritsumeikan University [หมดเขต 20 พฤศจิกายน 2561]

Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ณ Ritsumeikan University ในสาขาวิชา Economics, International Relations, Policy Sciences, Letters และ Technology Management และสำหรับทุนประเภท Oversea International Research Students (Non-Degree Seeking) ในสาขาวิชา Economics, Sociology, International Relations, Policy Sciences, Letters, Language Education and Information Sciences, Core Ethics and Frontier Sciences และ Technology Management

ผู้สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดส่งผ่านคณะที่สังกัด คณะนิติศาสตร์ คือ คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942920 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://en.ritsumei.ac.jp/admission

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ