แสดงรายละเอียดข่าวChonnam National University International Summer Session 2019 Visiting Scholar [หมดเขต 22 พฤศจิกายน 2561]

Chonnam National University International Summer Session 2019 Visiting Scholar [หมดเขต 22 พฤศจิกายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chonnam National University International Summer Session 2019 Visiting Scholar [หมดเขต 22 พฤศจิกายน 2561]

Chonnam National University แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Chonnam National University International Summer Session 2019 Visiting Scholar โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะทำหน้าที่สอนใน International summer session ระหว่าง 24 มิถุนายน – 22 กรกฎาคา 2562

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าบริการด้านวิชาชีพ 3,000 USD ที่พัก และตั๋วเครื่องบินมูลค่า 500 USD (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจากเอเชีย) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 5 ปี

ผู้สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะที่สังกัด คณะนิติศาสตร์ คือ คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942920 ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-download.php หัวข้อ Chonnam National University International Summer Session 2019 Visiting Scholar

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ