แสดงรายละเอียดข่าวมูลนิธิ BABSEACLE เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Regional CLE Mock Trial Event

มูลนิธิ BABSEACLE เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Regional CLE Mock Trial Event - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิ BABSEACLE เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Regional CLE Mock Trial Event

มูลนิธิ BABSEACLE เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Regional CLE Mock Trial Event

ด้วยมูลริธิ BABSEACLE จะจัดงานสัปดาห์แห่งการตระหนักถึงการเข้าถึงความยุติธรรม ในระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีใดก็ได้
2. นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในหลักสูตรการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกหรือเชิงคลินิกกฎหมายของมหาวิทยาลัย
3. ต้องมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษในระดับดี เพราะกิจกรรมจะดำเนินเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

การลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน คนละ 300 บาท
สามารถสมัครได้ที่ www.babseacle.org

รายละเอียดการอบรม สามารถดูได้ในไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ