แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 177468 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ตอน 801 ผศ.ดร.Alexandre

ประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 177468 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ตอน 801 ผศ.ดร.Alexandre - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 177468 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ตอน 801 ผศ.ดร.Alexandre

ประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 177468 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ตอน 801 ผศ.ดร.Alexandre

วัน อาทิตย์ ที่ 4 พ.ย. 61 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1303

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ