แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ

เชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ "มาตรฐานการจัดงานวิ่งในมุมมองของนิติศาสตร" ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง LB1403 ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ มช. เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เสวนาเวลา 09.00 - 12.00 น.

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/RPBpQQ

สอบถามเพิ่มเติม 053-942920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ