แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177283 และ 177285 ตอน 001,801 อ.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177283 และ 177285 ตอน 001,801 อ.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177283 และ 177285 ตอน 001,801 อ.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177283 และ 177285 ตอน 001,801 อ.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

วัน อังคาร ที่ 23 ต.ค. 61 เวลา 10.00-16.00 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ