แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring Semester 2019 [หมดเขต 29 ตุลาคม 2561]

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring Semester 2019 [หมดเขต 29 ตุลาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring Semester 2019 [หมดเขต 29 ตุลาคม 2561]

Hirosaki University แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring Semester 2019 (เมษายน – สิงหาคม 2562) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในกระบวนวิชา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Japanese Studies Course, Specialized Studies Course, Japanese Studies Area

นักศึกษาที่สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะที่สังกัด คณะนิติศาสตร์ คือ คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942920 ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม www.kokusai.horosaki-u.ac.jp/en/studyabroad/sa_page1 และ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1577

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ