แสดงรายละเอียดข่าวทุน Endeavour Leadership Program (ELP) [หมดเขต 15 พฤศจิกายน 2561]

ทุน Endeavour Leadership Program (ELP) [หมดเขต 15 พฤศจิกายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Endeavour Leadership Program (ELP) [หมดเขต 15 พฤศจิกายน 2561]

แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Leadership Program (ELP) ซึ่งเป็นทุนที่รัฐบาลออสเตรเลียให้การสนับสนุน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

- ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก
- ทุนเพื่อการวิจัย
- ทุนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
- ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.internationaleducation.gov.au/endeavour

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ