แสดงรายละเอียดข่าวChevening Scholarships 2019/2020 [หมดเขต 6 พฤศจิกายน 2561]

Chevening Scholarships 2019/2020 [หมดเขต 6 พฤศจิกายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chevening Scholarships 2019/2020 [หมดเขต 6 พฤศจิกายน 2561]

ประชาสัมพันธ์ทุน Chevening Scholarships 2019/2020 สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท 1 ปี ณ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร โดยผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรด้าน Conflict issues; Trafficking; Migration; Climate Change; Energy; Trade and Investment; Economic governance; Democracy, Governance และ Human rights จะได้รับการพิจารณาทุนเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2561

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ต้องเดินทางกลับไปพำนัก ณ ประเทศของตนเองอย่างน้อย 2 ปี หลังการรับทุนเสร็จสิ้น
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนด ด้วยคะแนนในระดับเกียรตินิยมอันดับ 2 หรือสูงกว่า
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 5 ปี สำหรับผู้สมัครทุนประเภท Fellowship Program)
- ต้องยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท 1 ปี ณ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เข้าร่วมโครงการการให้ทุน 3 แห่ง และได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อแบบไม่มีเงื่อนไข จากมหาวิทยาลัยนั้นๆ (อย่างน้อย 1 ใน 3) ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
- แสดงผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทุนกำหนด ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงที่ http://www.chevening.org/apply/application-timeline หรือ http://www.chevening.org/apply/guidance ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ