แสดงรายละเอียดข่าวการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ EPTUS เดือนตุลาคม 2561 [หมดเขต 17 ตุลาคม 2561]

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ EPTUS เดือนตุลาคม 2561 [หมดเขต 17 ตุลาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ EPTUS เดือนตุลาคม 2561 [หมดเขต 17 ตุลาคม 2561]

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ EPTUS มาแล้วววว !!!! ฟรี !!! ใครยังไม่มีคะแนนสอบ ให้ไปสอบเก็บไว้ด่วนๆเลยนะ (คะแนนนี้สำคัญและเป็นประโยชน์มากสำหรับนักศึกษาที่อยากไปโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ) ถ้าหมดระยะเวลาสอบฟรี มาถามอีกที ไม่มีแล้วน้าาาา ....

✅22 ตุลาคม 2561 มี 2 รอบ คือ 10.00-12.00 และ 14.00 - 16.00
✅24 ตุลาคม 2561 มี 2 รอบ คือ 10.00-12.00 และ 14.00 - 16.00
✅26 ตุลาคม 2561 มี 2 รอบ คือ 10.00-12.00 และ 14.00 - 16.00
✅29 ตุลาคม 2561 มี 2 รอบ คือ 10.00-12.00 และ 14.00 - 16.00
✅31 ตุลาคม 2561 มี 2 รอบ คือ 10.00-12.00 และ 14.00 - 16.00

การลงทะเบียนสอบ EPTUS
1. นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบ สามารถลงทะเบียนขอเข้ารับการทดสอบได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz4klBKgWUnLLQemAO1nsks4LJ1vo84Ll3e1_hxay6W7B-wQ/viewform โดยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบได้ หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ก่อน 16.30 น.
2. กรอกข้อมูลทุกหัวข้อ โดยเฉพาะอีเมล์ กรุณากรอกอีเมล์ที่นักศึกษาใช้เป็นประจำเนื่องจากระบบจะส่งจดหมายยืนยันการลงทะเบียนผ่านอีเมล์ที่ลงทะเบียน
3. เมื่อส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว กรุณาเช็คอีเมล์ของท่าน และแสดงจดหมายยืนยันการลงทะเบียน (PDF File) ติดต่อที่ ห้องวิชาการ หมายเลข 222 ชั้น 2 สถาบันภาษา เพื่อชำระค่ามัดจำการสอบ จำนวนเงิน 100 บาท นักศึกษาสามารถชำระเงินมัดจำได้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
4. เมื่อชำระเงินแล้วถือว่าการลงทะเบียนสอบ EPTUS เสร็จสมบูรณ์
5. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงวันสอบ ดังนั้นนักศึกษาควรตรวจสอบเวลาที่สามารถเข้ารับการสอบได้ก่อนลงทะเบียน
สามารถตรวจสอบรายชื่อ วันและเวลาสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ รายชื่อนักศึกษาสอบ EPTUS รอบเดือนตุลาคม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ