แสดงรายละเอียดข่าวCMU-UNE Visiting Student Scholarship 2019 [หมดเขต 19 ตุลาคม 2561]

CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2019 [หมดเขต 19 ตุลาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2019 [หมดเขต 19 ตุลาคม 2561]

แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2019
เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระยะสั้น (6 สัปดาห์) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 - สิงหาคม 2562 นักศึกษาจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนกฎหมายร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ School of Law University of New England ตลอดจนเข้าศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ณ ศาล และ สำนักงานกฎหมาย ประเทศออสเตรเลีย

โครงการฯ มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ด้านภาษา ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตในต่างแดน โดยนักศึกษาจะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ได้เห็นมุมมองที่อาจเหมือน หรือแตกต่างจากระบบกฎหมายที่นักศึกษาเคยเรียนรู้มา

ทั้งนี้ หากเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเลือกฝึกปฏิบัติงาน การเข้าร่วมโครงการนี้สามารถนับเป็นการฝึกงานได้ แต่นักศึกษาต้องเข้าใจว่าจุดประสงค์ของโครงการมุ่งเน้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ไม่ใช่การฝึกงาน" ดังนั้น ความเข้มข้นจากการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานที่ศาลจะไม่เข้มข้นเท่ากับการฝึกงานในประเทศไทย
* หมายเหตุ!!!!! - หากนักศึกษามีความประสงค์จะฝึกงาน ณ สำนักงานกฎหมาย หรือองค์กรภาครัฐอื่นๆ ในประเทศไทย แนะนำให้สมัครไปตอนนี้ (อย่าสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนี้!!!) เนื่องจาก องค์กรบางแห่งระบุชัดเจนว่าต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เท่านั้น จึงจะรับเข้าฝึกงาน แต่โครงการแลกเปลี่ยนนี้ นักศึกษาสามารถไปตอนปี 4 ได้

นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
✅นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษาชั้นปีที่ 3-4
✅มีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75
✅มีความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (CMU-eTEGS 70, TOEIC 600, TOEFL (PBT) 500, TOEFL (CBT) 170, TOEFL (iBT) 62 หรือคะแนนอื่นๆเทียบเท่า)
✅มีความตั้งใจ อดทน สามารถปรับตัวได้ และมีมนุษยสัมพันธ์
✅เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อ
✅สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ