แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ ตอน 801 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ ตอน 801 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ ตอน 801 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ ตอน 801 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

งดสอนวัน อาทิตย์ ที่ 14 ต.ค. 61 เวลา 9.00-12.00 น.

และจะเริ่มสอนวัน อาทิตย์ ที่ 21 ต.ค. 61 เวลา 9.00-16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ