แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน CAU International WINTER Program 2019 [หมดเขต 8 พฤศจิกายน 2561]

โครงการแลกเปลี่ยน CAU International WINTER Program 2019 [หมดเขต 8 พฤศจิกายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน CAU International WINTER Program 2019 [หมดเขต 8 พฤศจิกายน 2561]

Chung-Ang University, Korea เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน CAU International WINTER Program 2019 "Touch the World" ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 15 ตุลาคม - 10 ธันวาคม 2561

นักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาศึกษารายละเอียด เช่น เอกสารประกอบการสมัคร ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ก่อนทำการสมัคร และจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะที่สังกัด คณะนิติศาสตร์ คือ คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942920 ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cauwinter.com หรือ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1567

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ