แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในงานรพีวิชาการ 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในงานรพีวิชาการ 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในงานรพีวิชาการ 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในงานรพีวิชาการ 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทีมละ 2 คน โดยจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2561
ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
ที่งานกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ