แสดงรายละเอียดข่าวCommTECH Camp Insight 2019 at Indonesia (หมดเขต 21 ธันวาคม 2561)

CommTECH Camp Insight 2019 at Indonesia (หมดเขต 21 ธันวาคม 2561) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CommTECH Camp Insight 2019 at Indonesia (หมดเขต 21 ธันวาคม 2561)

แจ้งประชาสัมพันธ์ CommTECH Camp Insight 2019 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการ 1600 USD (ครอบคลุม accommodation, local transportation, tuition fee, workshop materials, seminar kits, scheduled meals, trips, rafting, airport pick up & drop off services, and vouchers) ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ วีซ่า และประกัน และอาจได้ส่วนลด 50% หรือทุนสนับสนุนบางส่วน (จ่ายเพียง 1000 USD)

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://international.its.ac.id/commtech-insight-2019/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ