แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอน 801 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอน 801 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอน 801 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอน 801 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

วันเสาร์ ที่ 15 ก.ย. 61 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง Lb 1303

และจะสอนชดเชยในวันอาทิตย์ ที่ 16 ก.ย. 61 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ