แสดงรายละเอียดข่าวประกาศแจ้งวันเวลาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ประกาศแจ้งวันเวลาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศแจ้งวันเวลาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

แจ้งวัน เวลาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 - 11.00 น. หากนักศึกษามีวันเวลาสอบชนกันให้ติดต่องานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ