แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนกับ National Chung Hsing University [หมดเขต 26 กันยายน 2561]

โครงการแลกเปลี่ยนกับ National Chung Hsing University [หมดเขต 26 กันยายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนกับ National Chung Hsing University [หมดเขต 26 กันยายน 2561]

National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NCHU 2019 Spring Semester Exchange Program (เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561) โดยสอนในสาขาวิชา ศิลปศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พลังงานสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ การจัดการ กฎหมายและรัฐศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน เนื่องจากกระบวนวิชาเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ผู้สนใจสามารถจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่ง คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 ภายในวันที่ 26 กันยายน 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อโครงการแลกเปลี่ยนกับ National Chung Hsing University

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ