แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนกับ National Taiwan Normal University [หมดเขต 11 ตุลาคม 2561]

โครงการแลกเปลี่ยนกับ National Taiwan Normal University [หมดเขต 11 ตุลาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนกับ National Taiwan Normal University [หมดเขต 11 ตุลาคม 2561]

National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NTNU Exchange Student Application for 2019 Spring

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้ 2 คน

โดยนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

นักศึกษาสามารถลงทะเบียน Academic Program ตามสาขาวิชาที่ตนสนใจ พร้อมเข้าร่วม Global Culture Program และ Mandarin Training Program ระหว่างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

ผู้สนใจสามารถจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่ง คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1552 และเอกสารตามไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ