แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177467กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001,801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177467กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001,801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177467กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001,801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177467กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001,801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ภาคปกติ
-วันอังคาร ที่ 18 และวันศุกร์ ที่ 21 ก.ย. 61 เวลา 8.00-9.30 น. ห้อง LB 1402

ภาคพิเศษ
-วันพุธ ที่ 19 ก.ย. 61 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ