แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ AUAP-SEDC [หมดเขต 13 กันยายน 2561]

กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ AUAP-SEDC [หมดเขต 13 กันยายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ AUAP-SEDC [หมดเขต 13 กันยายน 2561]

แจ้งประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ในงาน AUAP Student English Debatre Competition (SEDC) ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2561 (รวมวันเดินทาง 2 วัน) ณ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจ ให้จัดกลุ่มนักศึกษาจำนวน 3 คน และบุคลากรผู้ควบคุมทีม จำนวน 1 คน พร้อมเลือกหัวข้อที่ต้องการ 1 จาก 5 หัวข้อ ได้แก่

- ASEAN should be integrated as one community like the European Union
- ASEAN should implement its own English proficiency requirements for college studemts
- Corporal publishments are good to instill discipline among children
- ASEAN should adopt a common currency system
- Arranged marriages are good for our society

ทีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัล 3000 USD, 2000 USD, 1000 USD, 500 USD พร้อมโลห์รางวัล และประกาศนียบัตร ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบค่าเดินทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน (ประเภท Non-ANUAP member) ซึ่งค่าลงทะเบียนจะครอบคลุมการบริการรับส่งสนามบินในกรุงเทพฯ ที่พัก มื้ออาหาร (วันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2561) และการนำเที่ยว วันที่ 20 ตุลาคม 2561

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmuac.th หมวด Upcoming Events (หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และแจ้งให้คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-942920 ภายในวันที่ 13 กันยายน 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-upcoming_detail.php?info_id=1549

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ