แสดงรายละเอียดข่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 1

เปิดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 1

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 1 โดยมีอาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และอาจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร หัวหน้าศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม เป็นผู้ชี้แจงโครงการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการทางกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ