แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น [หมดเขต 2 พฤศจิกายน 2561]

ประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น [หมดเขต 2 พฤศจิกายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น [หมดเขต 2 พฤศจิกายน 2561]

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขัน ทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น สำหรับอาจารย์ จำนวน 3 ประเภท ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) ทุน Fulbright-junior Research Scholarship Program (JRS) และทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS) โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยในหัวข้อด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรมหรือการศึกษา ที่มีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการายละเอียด ดังนี้

1. ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) - 3ทุน ระยะเวลา 3 -6 เดือน
2. ทุน Fulbright-junior Research Scholarship Program (JRS) – 5 ทุน ระยะเวลา 6 เดือน
3. ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS) – 2 ทุน ระยะเวลา 3 -4 เดือน (กันยายน – ธันวาคม)

ผู้สนใจสมัคร สามารถติดต่อสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด www.fulbrightthai.org หรือ http://inter.oop.cmu.ac.th หัวข้อ scholarships

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ