แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลอินเดีย

ทุนรัฐบาลอินเดีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลอินเดีย

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนจากรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of columbo Plan เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี คศ. 2018-2019 จำนวน 19 สาขา ณ สาธารณรัฐอินเดีย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tica.thaigov.net หัวข้อทุนรัฐบาลอินเดีย

ผู้สนใจสมัคร สามารถติดต่อสมัครได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ