แสดงรายละเอียดข่าวNCCU Elite Scholarship Program [หมดเขต 22 ตุลาคม 2561]

NCCU Elite Scholarship Program [หมดเขต 22 ตุลาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

NCCU Elite Scholarship Program [หมดเขต 22 ตุลาคม 2561]

National Chengchi University ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา NCCU Elite Scholarship Program สำหรับอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ National Chengchi University ไต้หวัน

โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ปริญญาโทเป็นเวลา 2 ปี และ ปริญญาเอก 3 ปี เปิดรับเอกสารการสมัครระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 22 ตุลาคม 2561 นี้

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://nccuadmission.nccu.edu.tw/?locale=en

[url]http:// nccuadmission.nccu.edu.tw/en/finance/Scholarships[/url]

หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : nccugrad@nccu.edu.tw.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ