แสดงรายละเอียดข่าวการจัดบรรยาย Campus France Tour 2018 [หมดเขต 24 กันยายน 2561]

การจัดบรรยาย Campus France Tour 2018 [หมดเขต 24 กันยายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดบรรยาย Campus France Tour 2018 [หมดเขต 24 กันยายน 2561]

กองวิเทศสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดบรรยาย Campus France Tour 2018 ในหัวข้อ “Studies in France and Scholarship” และ “Fellowship and Mobility Programs” โดยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ระยะเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสาราจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น.

ผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf66-CVhs3dAkZ0jIimmyon-Biqt1n369hFBMc0qdFV-cRXkQ/viewform

ติดต่อ Facebook page: International Relations Law CMU

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ