แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียน วิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 803,804,805 คณาจารย์

ประกาศย้ายห้องเรียน วิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 803,804,805 คณาจารย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียน วิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 803,804,805 คณาจารย์

ประกาศย้ายห้องเรียน วิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 803,804,805 คณาจารย์

ทุกๆ วันพฤหัสบดี เวลา 16.30-19.30 น.
ตอน 803 เรียนห้องประชุมใหญ่
ตอน 804 เรียนห้อง LB 1402
ตอน 805 เรียนห้อง LB 1201

หมายเหตุ ย้ายจากห้องเรียน RB 5

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ