แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177103 ตอน 802 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177103 ตอน 802 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177103 ตอน 802 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177103 ตอน 802 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

งดสอนวัน พุธ ที่ 5 กย 61 เวลา 16.30-19.30 น.
และจะสอนชดเชยวัน พฤหัสบดี ที่ 6 กย 61 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1404
ต่อด้วย เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ