แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาช่วยงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาช่วยงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาช่วยงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาช่วยงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ