แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอน 801

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอน 801

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอน 801

วันอาทิตย์ ที่ 26 ส.ค. 61 เวลา 9:00-12:00 ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ