แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับบรรจุเป็นอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 55 ได้เป็นผลสำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับบรรจุเป็นอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 55 ได้เป็นผลสำเร็จ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับบรรจุเป็นอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 55 ได้เป็นผลสำเร็จ

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายอนุรักษ์ กาวิโจง (รุ่น 7) และ นายพันเลิศ เอกบรมสิริ (รุ่น 18) ที่สามารถสอบบรรจุเป็นอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 55 ได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งในการสอบอัยการผู้ช่วยในครั้งนี้ มีผู้สอบบรรจุได้ทั้งหมดรวม 70 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ