แสดงรายละเอียดข่าว



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในงานวันรพี ประจำปี 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในงานวันรพี ประจำปี 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในงานวันรพี ประจำปี 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในงานวันรพี ประจำปี 2561

โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยคณบดีฯ พร้อมคณะนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติวางพวงมาลางานวันรพี ประจำปี 2561 ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการกฎหมายไทย โดยมี นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในในรพี และกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นพิธี ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน/นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักศึกษาเข้ารับทุนทั้งสิ้นจำนวน 7 ราย

ทั้งนี้ วันที่ 7 สิงหาคม เป็นวันรพี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งกฎหมายไทย ด้วยทรงวางรากฐานกฎหมายไทยไว้อย่างมีมาตรฐานและมั่นคง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ