แสดงรายละเอียดข่าวUSAC เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าและต้นไม้

USAC เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าและต้นไม้ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

USAC เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าและต้นไม้

ด้วยมูลนิธิ USAC ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ จะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นป่าและปลูกต้นไม้ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 - 15.00 น.

บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยตรงที่ นางสาวมลิสา บุญเรือง โทร.053-217247 และ 084-0463684 อีเมล์ Chiangmai@usac.edu

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ